Folk møter folk

Folk møter folk på Froland bibliotek

Torsdag 25.april hadde vi for 3. gang "Folk møter folk" i Froland, denne gang på biblioteket.
9 + 9 møttes først ved langbord midt i biblioteket, og etter en presentasjonsrunde gikk to og to til hvert sitt bord for å snakke sammen.

Etter ca 25 minutter var det samling ved langbordet igjen, og de som følte for det, fortalte litt om hva de hadde snakket om.
Noen temaer  : håp for fremtiden, utdanning, jobb, familie, tro, kattunger og fotball.
Noen hadde notert telefonnummer, andre tenkte nok at ;-  dette var hyggelig, men det er nok ikke sannsynlig at vi vil holde kontakten.

Det blir ny "Folk møter folk" i september , under kulturuka i Froland. Da blir arrangementet på Frolands Verk.2020 © Froland frivilligsentral